بازدید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف۹۹/۱۱/۱۸

۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱