بازدید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری کرمان مورخ ۹۹/۱۱/۲۵

۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲