گزارش تصویری نشست هیئت مدیره انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران با حضور مقام عالی وزارت مورخ ۹۹/۱۱/۲۱

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۲۳