بازدید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری گلستان۹۹/۱۰/۱۱

۱۳ دی ۱۳۹۹ ۲۳