بازدید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی ۹۹/۰۹/۲۲

۰۷ دی ۱۳۹۹ ۱۹