بازدید مدیریت دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مورخ ۹۹/۰۷/۱۴

۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۲۲