بازدید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری قزوین ۹۹/۰۷/۱۰

۱۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۴