بازدید مدیریت دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف از مراکز نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه۹۹/۰۷/۰۲

۰۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۲